Voorzieningen

De werkgroep Voorzieningen bestaat uit de volgende leden: Henk Berends (VAB), Linda Berends, Martina van Ginkel, Sandra Grootenhuijs, Annemarie Kok (VAB), Sandra de Monchy, Gerrit Nijkamp, Freddy van de Straat, Hans Tichelman, Henny Tragter en Gertie Tuller (VAB).

 

De werkgroep zet in op het behoud en het versterken van meerdere voorzieningen in een grote verscheidenheid in ons dorp. De activiteiten zijn meestal praktisch van inslag en veelal kortlopend, in tegenstelling tot de activiteiten van de werkgroepen Mobiliteit en Wonen, die een meer beleidsmatig en langduriger karakter hebben.

 

De afgelopen jaren zijn verschillende onderwerpen en activiteiten de revue gepasseerd. Zo heeft de werkgroep er onder meer voor gezorgd dat ons dorpscentrum nu beschikt over wifi, er spelmaterialen beschikbaar zijn voor de schaaktafels en jeu de boulesbaan op het dorpsplein, daar informatiebordjes hangen, er twee keer per jaar een grote dorpsschoonmaakactie wordt gehouden en er in de zomermaanden een tweemaandelijkse activiteitenkalender voor de toeristen ligt (waarvoor iedereen die iets in Almen organiseert dat geschikt is voor toeristen zijn/haar activiteiten kan aanmelden).

 

Verder is een afvaardiging van de werkgroep Voorzieningen samen met een afvaardiging van de werkgroep Mobiliteit bezig geweest met het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van het dorpsplein. Echt herinrichten kan echter pas als duidelijk is wat er met de huidige brandweerkazerne gaat gebeuren, dus dit staat nog even in de wacht.

 

Andere activiteiten waarbij de werkgroep betrokken is (geweest) zijn: de parkeerproblematiek in en rond de kern, openbaar toilet, voetgangersbrug of pontje over de Berkel ter hoogte van het zwembad, crossbaantje en hondenafvalbakken (m.n. voor het hondenlosloopgebied langs de Berkel).