Klankbordgroep Scheggertdijk

06-04-2022

Vanuit de gemeente is er een klankbordgroep opgericht waarin ondernemers, bewoners, projectleiders en andere medewerkers van de gemeente in plaats hebben genomen. Er wordt een visie ontwikkeld over de ruimtelijke ordening van de Scheggertdijk. De eerste bijeenkomst van de projectgroep heeft plaatsgevonden. de volgende stap is input vanuit de bewoners van Almen. De gemeente heeft hierom een enquête gemaakt. Wat is uw visie voor de Scheggertdijk? Vult u de enquête in?

 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EQ472XDGFUC0WLsvt_RzwRNfF0f3lk5FuKtf2Yd40dVURFMwRUtRTFJHSjlQTUUwQzlIQkJGS1hFTi4u)

 

Vanuit de gemeente de volgende berichgeving:

Eerste stap gezet voor nieuwe visie Scheggertijk Almen

De eerste stap om tot een gebiedsvisie voor de Scheggertdijk te komen is gezet. Woensdag 23 maart vond de startbijeenkomst plaats.

De klankbordgroep die samen met de gemeente een nieuwe visie voor het gebied gaat maken verkende het gebied. De klankbordgroep splitste zich in 2 groepen en zij bezochten een aantal plekken aan de Scheggertdijk. Tijdens de wandeling kwamen er al originele ideeën naar boven voor de toekomstige invulling van de Scheggertdijk. Na afloop maakten ze in de Nieuwe Aanleg de voorlopige balans op. Het doel is om een toekomstvisie te maken voor dit gebied. In de klankbordgroep zitten zowel bewoners als ondernemers van de Scheggertdijk. Hun lokale kennis is waardevol om straks tot een goede gebiedsvisie te komen.  

Enquête voor inwoners

Vanaf 6 april staat er een enquête online op de website van de Vereniging Almens Belang (VAB). Inwoners van Almen nodigen we van harte uit om, bij voorkeur digitaal, hun mening te geven over de toekomst van de Scheggertdijk. Op verzoek kunnen inwoners van Almen de enquête thuisgestuurd krijgen. Stuur dan een mail naar Igor Vlaar van de gemeente Lochem via i.vlaar@lochem.nl. Uitgeprinte enquêtes liggen ook bij Ons Huis. Nadat we de enquêtes verwerken volgt er een tweede bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierin bespreken we de uitkomst van de enquête. Deze uitkomsten en de feedback van de klankbordgroep, nemen we mee bij het opstellen van een aantal ontwikkelscenario’s voor de Scheggertdijk. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over welk scenario we verder uitwerken.