Lid worden

Alle inwoners van het dorp Almen en het tot het dorp Almen gerekende buitengebied van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de V.A.B. De contributie bedraagt minimaal € 10.-. Wijzigingen in de hoogte van dit bedrag worden in de jaarvergadering aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

Wilt u zich als lid opgeven?
Vult u dan dit aanmeldingsformulier in of neemt u contact op met de secretaris van de V.A.B. via vab@almen-info.nl.