Tussenstand brandweerkazerne

01-12-2022

Als vervolg op het behoeftenonderzoek onder de inwoners van Almen is eerder dit jaar een marktconsultatie uitgevoerd.

Hierin zijn o.a. de wensen vanuit het behoeftenonderzoek en de wensen van de Vereniging Almens Belang en haar werkgroepen Wonen en Herontwikkeling dorpsplein getoetst aan de markt.

Twintig geïnteresseerden hebben de stukken opgevraagd. Vier partijen hebben aan de marktconsultatie meegedaan en hebben schriftelijk en in een gesprek een reactie gegeven op de gestelde vragen.

Met de verkregen informatie zijn wij verdergegaan om tot de randvoorwaarden voor de herontwikkeling te komen. Dit zal in een Ruimtelijk Programma van Eisen en Stedenbouwkundige randvoorwaarden opgenomen worden.

Hierin is een aantal afwegingen gemaakt over voorwaarden aan de verkoop en herbestemming.

Deze randvoorwaarden worden aan het college voorgelegd voor besluitvorming. Het ziet er naar uit dat besluitvorming begin 2023 zal plaatsvinden.

Als de randvoorwaarden zijn vastgesteld worden de stukken voor de biedprocedure verder uitgewerkt. Dat zijn het Ruimtelijk Programma van Eisen, Stedenbouwkundige randvoorwaarden en de Gunningsleidraad.

Het streven is om de biedprocedure voor de zomer 2023 afgerond te hebben. Met de partij die als beste uit de procedure komt zal het plan nader afgestemd worden met als doel het sluiten van een verkoopovereenkomst.