ANBI-status

ANBI-statusDe Vereniging Almens Belang is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Uw eventuele gift is daarmee fiscaal aftrekbaar.
M.i.v. 1 januari 2014 dient de vereniging als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

Naam van de instelling
Vereniging Almens Belang
kortweg genoemd : VAB

RSIN Fiscaal nummer: 816881121

Postadres
secretaris, mevrouw Anja Harkink, Heuvelpad 2, 7245 NX Laren of vab@almen-info.nl.

Doelstelling van de vereniging
De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Almen.

Beleid
De vereniging probeert dit te bereiken door: het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden en organisaties bij vraagstukken van algemene aard betreffende het dorp Almen.

Functie en namen van bestuurders
   - Voorzitter: Gertie Tuller
   - Secretaris: Anja Harkink
   - Penningmeester: Peter Schieven
   - Vice-voorzitter: Liza Westendorp
   - Algemene bestuursleden: zie pagina bestuur

Beloningsbeleid
De VAB is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Hiervoor verwijzen we u naar de website van Vereniging Almens Belang. Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald