Vergaderingen

Hoofdpunten van de agenda's en notulen

Hier vindt u de belangrijkste punten uit de agenda's en notulen van de VAB-vergaderingen.

De bestuursvergadering van dinsdag 21 september was de eerste vergadering na de zomervakantie. We begonnen de vergadering met een spontaan bezoek van nieuwe dorpsbewoners die zich zeer geïnteresseerd toonden in het wel en wee van Almen. Tijdens de zomermaanden heeft de VAB niet stil gezeten. Zowel voor als achter de schermen zijn er zaken besproken en bezocht. Zo hebben we het jubileum van de Almense Tennis Vereniging en het jubilieum van de supermarkt niet voorbij laten gaan.

Op de agenda stonden de volgende punten:

  • website en social media: we willen u informeren, ons zichtbaar en toegankelijk maken;
  • de stand van zaken omtrent de brandweerkazerne;
  • er werd een memo besproken van de werkroep wonen, die vanavond (22 september) een bijeenkomst heeft;
  • Onderhoud begraafplaats;
  • het voorzieningenniveau;
  • de nieuwe werkgroepen energie en groen.

Mocht u ver één of meerdere punten vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag. Dit kan het snelste via secretariaat@almen-info.nl.

U kunt ook altijd terecht bij de bestuursleden.