Laatste Nieuws

De gemeente is lang bezig geweest om de markt in beweging te krijgen om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. We zijn dan ook blij dat dit is gelukt. Maar nu doet de unieke situatie zich voor, dat er twee marktpartijen zijn die een aanbieding doen aan onze inwoners in het buitengebied: Digitale Stad Lochem en Glasvezel Buitenaf. U kunt dus kiezen!

Glasvezel

Volgens de Telecomwet zijn we verplicht beide partijen op dezelfde manier te faciliteren. De gemeente mag geen actieve rol spelen in de aanbiedingen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar nu hebben beide partijen aangegeven alleen glasvezel te realiseren als minimaal de helft van de adressen deelnemen in de vraagbundeling. Ook geven ze allebei aan dat inwoners zich bij de andere partij kunnen melden wanneer zij zelf afhaken. Dit wordt pas duidelijk nadat alle vragen zijn gebundeld. Daarnaast kan het zijn dat er maar een van de twee partijen uit de bus komt die de 50% behaalt en daarmee glasvezel realiseert voor onze gemeente.

Digitale Stad Lochem
Deze partij verzorgt de vraagbundeling voor Delta Rijssen Glasvezel Investering. Ze leveren een glasvezelaansluiting waarop u diensten van meerdere providers kunt afnemen. Welke dit zijn, vindt u in het overzicht onder dit artikel. Meer informatie vindt u op digitalestadlochem.nl.

Glasvezel Buitenaf
CIF (Communication Infrastructure Fund) organiseert de vraagbundeling via Glasvezel Buitenaf. CIF levert de aansluiting en het contract met de provider. Met welke providers CIF werkt, leest u in het overzicht. Meer informatie vindt u op glasvezelbuitenaf.nl.

Ambassadeurs
In elke kern zijn ambassadeurs actief die u kunnen helpen bij vragen en u kunnen doorverwijzen naar de aanbieders of de gemeente. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het maken van een keuze voor een aanbieder of abonnement. De dorpsraden en de gemeente kennen de ambassadeurs en kunnen u ook met hen in contact brengen. De ambassadeurs zijn present tijdens de informatieavonden in uw buurt. De ambassadeurs van Almen zijn: Herman Minkjan, Geert de Groot, Geert Hoetink, Lex Mosk, Rudger Smook, Saskia van Schaik en Guido de Wit.

Belang glasvezel
Bedrijvigheid, studie, zorg en ontspanning zijn daarvan afhankelijk en bepalen de leefbaarheid in het buitengebied. Voor een goede digitale bereikbaarheid is glasvezel cruciaal. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk adressen inschrijven. Dan is de kans het grootst dat er glasvezel komt. Dus meld u aan bij één van beide aanbieders! Mocht u vragen hebben, dan kunt u die ook bij de gemeente stellen via  glasvezel@lochem.nl

Het aanbod van de glasvezelaanbieders in onze gemeente

  De Digitale Stad Glasvezel Buitenaf
Achterliggende partijen Delta Rijssen Glasvezel Investeringen. Werkt veel samen met KPN. Communication Infrastructure Fund (CIF). Ook eigenaar van Caiway.
Aansluitingen adressen in buitengebied 100% van adressen in Lochem waar geen glasvezelkabel ligt of eerder is aangeboden. 100% van adressen in Lochem waar geen glasvezel- of coaxkabel ligt of eerder glasvezel is aangeboden.
Aansluitkosten
 • € 1.500 eenmalig
 • Of: 2 termijnen van € 775 (bij oplevering en na 3 mnd)
 • Of: in 60 maandelijkse termijnen van € 29,95.
 • € 1.600 eenmalig
 • Of: € 12,50 per maand (geen einddatum)
 • Bijdrage eindigt bij stopzetten contract.
Contract provider Zelf keuze voor start contract met provider Contract met provider gaat direct na aanleg voor minimaal 1 jaar
Providers 10 providers waaronder KPN, XS4all, T-Mobile, Telfort. 4 providers waaronder Caiway en Solcon.
Vraagbundeling 17 februari t/m 28 april 26 februari tot 14 mei
Go / No Go Bij 50% deelname Bij 50% deelname
Bouwperiode bij realisatie Start 3e kwartaal 2018
Streven 2e kwartaal 2019 gereed
Start 3e kwartaal 2018
Streven eind 2019 gereed
Website www.digitalestadlochem.nl www.glasvezelbuitenaf.nl
Infoavonden voor inwoners
 • Ma 19 febr, Witkamp Laren
 • Di 20 febr, Groene Jager Barchem
 • Wo 21 febr, Bousema Lochem
 • Do 22 febr, Het Hart Eefde
 • Di 6 maart, Dorpshuis "Ons Huis" Almen
 • Wo 7 maart, "Trefpunt" Gorssel
 • Do 8 maart, "'t Hart" Eefde
 • Ma 12 maart, Dorpshuus "Hoeflo" Harfsen
 • Di 13 maart, Kulturhus "'t Kruispunt" Laren

 

Als inwoner van Lochem kunt u met ingang van 1 maart gebruik maken van een nieuwe vervoersservice. Een 4-persoons elektrische deel-auto met chauffeur! Dit als alternatief wanneer er geen regulier openbaar vervoer beschikbaar is.

De service is bedoeld voor de korte ritjes binnen de gemeente of naar plekken net buiten de gemeentegrenzen. Denk aan vervoer naar school in Holten, een rit naar het station, maar ook aan supermarktbezoek of sociale activiteiten binnen de gemeente Lochem.
De proef met deze auto vindt plaats in Almen en Laren en loopt tot december 2018.
Geduren de winkeluren zal, in Almen, de auto bestuurd worden door chaufeurs die verbonden zijn aan de Superrr. Daarbuiten door vrijwilligers.

En hier gaat het om:
Lijkt het u leuk om als chauffeur te rijden in de elektrische deel-auto? Meld u dan aan bij Superrr Almen telefoonnummer 0575-431200. We zoeken enthousiaste vrijwilligers!

De proef is een samenwerking van LochemEnergie, VAB, Superrr Almen, Wakker Laorne en gemeente Lochem.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Peter Schieven 0616644178
Herman Minkjan 0575433380

Velen van ons zitten er al jaren met smart op te wachten: snel internet in het buitengebied. Nu komt er eindelijk schot in de zaak!

Op 4 januari is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest voor afgevaardigden van de dorpsraden van de gemeente Lochem. Hier is te kennen gegeven dat de aanbieder alleen glasvezel aan wil leggen als minstens 50% van de huishoudens in het buitengebied mee doet. Ervaringen in andere gemeenten leren dat een percentage van 35 tot 40% gemakkelijk haalbaar is, voor de laatste 10 tot 15% moet soms iets meer moeite gedaan worden. Hiervoor zoeken we enthousiaste mensen die op willen treden als ambassadeur en aanspreekpunt. Want als Vereniging Almens Belang willen we deze kans voor het buitengebied niet laten lopen.

Glasvezel

Er is een informatiebijeenkomst gepland op 31 januari. Hier krijgen de ambassadeurs uitleg over de kosten, de providers waaruit gekozen kan worden etc. en ook wat een ambassadeur allemaal zou kunnen doen. Als ambassadeur krijg je daarna de beschikking over voorlichtingsmateriaal dat je kan gebruiken. Uiteraard wordt er ook vanuit de aanbieder gecommuniceerd met de inwoners. Zij krijgen eerst een informatiebrief. De aanbieder belegt medio maart een viertal grote bijeenkomsten in de gemeente voor alle belanghebbenden. Ook zal er regelmatig nieuws en informatie verschijnen in de Berkelbode en op de site van de gemeente. In juni moet dan bekend zijn of de aanleg doorgaat en voor de bouwvak van 2019 moet het glasvezel dan overal liggen.

We vragen niet om van deur tot deur te gaan, als je dat wel wilt doen ben je daar natuurlijk vrij in. Maar we vragen je om in je netwerk (bijv. via buurtvereniging, voetbal, LTO, etc.) als ambassadeur op te treden en de noodzaak van aanleg van glasvezel te promoten. Ook zouden ambassadeurs voorlichting kunnen geven tijdens evenementen in het dorp.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die 50% aansluitingen halen want anders blijven we in het buitengebied nog jaren verstoken van snel internet!

Wil je ambassadeur worden geef je dan s.v.p. op vóór 15 januari bij het secretariaat van VAB op vab@almen-info.nl met vermelding van je mailadres en eventueel het netwerk en/of de buurt waar jij je in wilt zetten. We kunnen dan nagaan of het hele buitengebied afgedekt is.

Heb je vragen over het ambassadeurschap dan kun je je vragen stellen aan de gemeente via glasvezel@lochem.nl. Vanuit de VAB zijn Herman Minkjan en Geert de Groot de ambassadeurs.