14-01-2018
Ambasadeurs voor glasvezel buitengebied gezocht

Velen van ons zitten er al jaren met smart op te wachten: snel internet in het buitengebied. Nu komt er eindelijk schot in de zaak!

Op 4 januari is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest voor afgevaardigden van de dorpsraden van de gemeente Lochem. Hier is te kennen gegeven dat de aanbieder alleen glasvezel aan wil leggen als minstens 50% van de huishoudens in het buitengebied mee doet. Ervaringen in andere gemeenten leren dat een percentage van 35 tot 40% gemakkelijk haalbaar is, voor de laatste 10 tot 15% moet soms iets meer moeite gedaan worden. Hiervoor zoeken we enthousiaste mensen die op willen treden als ambassadeur en aanspreekpunt. Want als Vereniging Almens Belang willen we deze kans voor het buitengebied niet laten lopen.

Er is een informatiebijeenkomst gepland op 31 januari. Hier krijgen de ambassadeurs uitleg over de kosten, de providers waaruit gekozen kan worden etc. en ook wat een ambassadeur allemaal zou kunnen doen. Als ambassadeur krijg je daarna de beschikking over voorlichtingsmateriaal dat je kan gebruiken. Uiteraard wordt er ook vanuit de aanbieder gecommuniceerd met de inwoners. Zij krijgen eerst een informatiebrief. De aanbieder belegt medio maart een viertal grote bijeenkomsten in de gemeente voor alle belanghebbenden. Ook zal er regelmatig nieuws en informatie verschijnen in de Berkelbode en op de site van de gemeente. In juni moet dan bekend zijn of de aanleg doorgaat en voor de bouwvak van 2019 moet het glasvezel dan overal liggen.

We vragen niet om van deur tot deur te gaan, als je dat wel wilt doen ben je daar natuurlijk vrij in. Maar we vragen je om in je netwerk (bijv. via buurtvereniging, voetbal, LTO, etc.)  als ambassadeur op te treden en de noodzaak van aanleg van glasvezel te promoten. Ook zouden ambassadeurs voorlichting kunnen geven tijdens evenementen in het dorp.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die 50% aansluitingen halen want anders blijven we in het buitengebied nog jaren verstoken van snel internet!

Wil je ambassadeur worden geef je dan s.v.p. op vóór 15 januari bij het secretariaat van VAB op vab@almen-info.nl  met vermelding van je mailadres en eventueel het netwerk en/of de buurt waar jij je in wilt zetten. We kunnen dan nagaan of het hele buitengebied afgedekt is.

Heb je vragen over het ambassadeurschap dan kun je je vragen stellen aan de gemeente via glasvezel@lochem.nl . Vanuit de VAB zijn Herman Minkjan en Geert de Groot  de ambassadeurs.


13-12-2017
ANBI-status

De Vereniging Almens Belang is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. (uw gift dus fiscaal aftrekbaar).

M.i.v. 1 januari 2014 dient de vereniging als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet.
De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

Naam van de instelling:
Vereniging Almens Belang
kortweg genoemd : VAB

RSIN Fiscaal nummer: 816881121

Postadres:
secretaris, mevrouw Anja Harkink , Haarbroeksteeg 7, 7217 MC Almen of vab@almen-info.nl

Doelstelling van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Almen.

Beleid:
De vereniging probeert dit te bereiken door: het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden en organisaties bij vraagstukken van algemene aard betreffende het dorp Almen. 

Functie en namen van bestuurders:
Voorzitter: Gertie Tuller
Secretaris: Anja Harkink
Penningmeester: John Hendriks 
Vice-voorziter:Herman Minkjan
Algemene bestuursleden: zie website

Beloningsbeleid:

De VAB is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: 
Hiervoor verwijzen we u naar de website van Vereniging Almens Belang. Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald.

Laatste Nieuws
14 januari 2018 21:01
Ambasadeurs voor glasvezel buitengebied gezocht

Velen van ons zitten er al jaren met smart op te wachten: snel internet in het buitengebied. Nu komt er eindelijk schot in de zaak!

Op 4 januari is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest voor afgevaardigden van de dorpsraden van de gemeente Lochem. Hier is te kennen gegeven dat de aanbieder alleen glasvezel aan wil leggen als minstens 50% van de huishoudens in het buitengebied mee doet. Ervaringen in andere gemeenten leren dat een percentage van 35 tot 40% gemakkelijk haalbaar is, voor de laatste 10 tot 15% moet soms iets meer moeite gedaan worden. Hiervoor zoeken we enthousiaste mensen die op willen treden als ambassadeur en aanspreekpunt. Want als Vereniging Almens Belang willen we deze kans voor het buitengebied niet laten lopen.

Er is een informatiebijeenkomst gepland op 31 januari. Hier krijgen de ambassadeurs uitleg over de kosten, de providers waaruit gekozen kan worden etc. en ook wat een ambassadeur allemaal zou kunnen doen. Als ambassadeur krijg je daarna de beschikking over voorlichtingsmateriaal dat je kan gebruiken. Uiteraard wordt er ook vanuit de aanbieder gecommuniceerd met de inwoners. Zij krijgen eerst een informatiebrief. De aanbieder belegt medio maart een viertal grote bijeenkomsten in de gemeente voor alle belanghebbenden. Ook zal er regelmatig nieuws en informatie verschijnen in de Berkelbode en op de site van de gemeente. In juni moet dan bekend zijn of de aanleg doorgaat en voor de bouwvak van 2019 moet het glasvezel dan overal liggen.

We vragen niet om van deur tot deur te gaan, als je dat wel wilt doen ben je daar natuurlijk vrij in. Maar we vragen je om in je netwerk (bijv. via buurtvereniging, voetbal, LTO, etc.)  als ambassadeur op te treden en de noodzaak van aanleg van glasvezel te promoten. Ook zouden ambassadeurs voorlichting kunnen geven tijdens evenementen in het dorp.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die 50% aansluitingen halen want anders blijven we in het buitengebied nog jaren verstoken van snel internet!

Wil je ambassadeur worden geef je dan s.v.p. op vóór 15 januari bij het secretariaat van VAB op vab@almen-info.nl  met vermelding van je mailadres en eventueel het netwerk en/of de buurt waar jij je in wilt zetten. We kunnen dan nagaan of het hele buitengebied afgedekt is.

Heb je vragen over het ambassadeurschap dan kun je je vragen stellen aan de gemeente via glasvezel@lochem.nl . Vanuit de VAB zijn Herman Minkjan en Geert de Groot  de ambassadeurs.


13 december 2017 18:12
ANBI-status

De Vereniging Almens Belang is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. (uw gift dus fiscaal aftrekbaar).

M.i.v. 1 januari 2014 dient de vereniging als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet.
De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

Naam van de instelling:
Vereniging Almens Belang
kortweg genoemd : VAB

RSIN Fiscaal nummer: 816881121

Postadres:
secretaris, mevrouw Anja Harkink , Haarbroeksteeg 7, 7217 MC Almen of vab@almen-info.nl

Doelstelling van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Almen.

Beleid:
De vereniging probeert dit te bereiken door: het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden en organisaties bij vraagstukken van algemene aard betreffende het dorp Almen. 

Functie en namen van bestuurders:
Voorzitter: Gertie Tuller
Secretaris: Anja Harkink
Penningmeester: John Hendriks 
Vice-voorziter:Herman Minkjan
Algemene bestuursleden: zie website

Beloningsbeleid:

De VAB is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: 
Hiervoor verwijzen we u naar de website van Vereniging Almens Belang. Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald.

22 maart 2017 21:03
Jaarvergadering 12 april

Jaarvergadering

Op woensdag 12 april 2017 houden we onze jaarvergadering. De agenda leest u hier:
Agenda jaarvergadering 12-04-17

Hierin leest u ook het agendapunt bestuursverkiezing. Vier bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar; Ageeth de Jong, Dick Loman, Gerrit Willem Ziggers en Bart Ruiterkamp.

Als kandidaten stellen wij voor om Gertie Tuller en Peter Schieven te benoemen tot het bestuur.

Van harte welkom!

09 februari 2017 21:02
Vacature bestuur

Vacature bestuur

Op woensdag 12 april 2017 houden we onze jaarvergadering. Naast de gebruikelijke verslagen en financiële verantwoording is er ook de bestuursverkiezing, waarvoor dan een vacature is.

Alvorens het bestuur op zoek gaat naar een kandidaat willen wij de leden eerst gelegenheid geven zich zelf te kandideren. Eventuele geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat via een mail naar  vab@almen-info.nl of neem persoonlijk contact op met één van de bestuursleden.

10 april 2014 21:04
Bijzonder afscheid tijdens jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering op 9 april namen we afscheid van 3 bestuurleden: Marijke Tabak, Joost Dijksman en Coby Wiltink.
Als nieuwe bestuursleden werden Linda Huisman-Berends en Anja Harkink verkozen. Waarbij Anja Harkink de functie van secretaris gaat vervullen.

Afscheid werd dus genomen van zowel de voorzitter, Joost Dijksman als de secretaris, Coby Wiltink. Beiden werden benoemd tot ere-lid wegens de verdiensten voor de VAB.

Joost Dijksman werd tevens onderscheiden met de zilveren knoop door wethouder Jan Kottelenberg. Dijksman neemt na 42 jaar voorzitterschap afscheid van de Vereniging Almens Belang. De zilveren knoop is een blijk van waardering van het Lochemse college van burgemeester en wethouders.

Het voorzitterschap is overgedragen aan Bart Ruiterkamp.

Joost Zilveren Knoop

Kernwethouder Jan Kottelenberg mag Joost Dijksman de Zilveren Knoop uitreiken

01 april 2014 19:04
Uitnodiging en agenda jaarvergadering

Op 9 april houden we onze jaarvergadering. De agenda treft u hier aan. Agenda jaarvergadering 09-04-2014

Hierin leest u ook het agendapunt bestuursverkiezing. Drie bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar; Marijke Tabak, Coby Wiltink en Joost Dijksman gaan het bestuur van de VAB verlaten.

Op de jaarvergadering nemen we van hen afscheid. En heten we twee nieuwe bestuursleden (Anja Harkink en Linda Huisman-Berends) welkom.

U bent van harte welkom!

03 februari 2014 20:02
oud papier blijft door/voor Muziekvereniging Juliana

Diverse huishoudens hebben afgelopen week een brief ontvangen van Berkel Milieu met de aankondiging dat er binnenkort inzamelcontainers worden afgeleverd voor het oud papier. Deze brief, verspreid in de dorpskern als in het buitengebied heeft nog al voor wat verwarring gezorgd.

Bij navraag op het gemeentehuis is ons duidelijk gemaakt dat deze brief in het buitengebied van Harfsen bezorgd had moeten worden, niet op de adressen in Almen. Hier blijft Muziekvereniging Juliana gewoon voor het oud papier zorgen zoals u dat al sinds jaar en dag gewend bent. De betreffende huishoudens ontvangen een rectificatie.

30 november 2013 16:11
Gemeente Zutphen stuurt reactie windmolens

Zoals gemeld heeft de VAB onlangs een brief gestuurd naar de gemeente Zutphen inzake de plannen om windmolens te plaatsen. Hoewel de plannen om deze in het Walieen te plaatsen in de ijskast waren gezet, ziet de VAB deze variant liever in de prullenbak belanden. Op 28-11-2013 ontving de VAB een reactie van de gemeente zutphen.

 

zie de link voor de inhoud

reactie windmolens gem. Zutphen

17 november 2013 15:11
Dorpsplan 2013-2018 gedrukt

Vers van de (druk)pers: het geactualiseerde dorpsplan 2013-2018. Daar zijn het afgelopen halfjaar heel wat uurtjes in gaan zitten. Het oude dorpsplan was uit 2007. Veel zaken daaruit zijn gerealiseerd. (winkel, woningbouw en sportclustering) Het nieuwe dorpsplan is tot stand gekomen door de inbreng van vele dorpsgenoten. Op deze site stond al de tekst, nu in volledige opmaak te bewonderen

 

Dorpsplan 2013-2018

 

 

 dorpsplan v2 boekje

 

 

 

 

 

 

10 november 2013 14:11
Windmolens gemeente Zutphen

 

In de bestuursvergadering van afgelopen woensdag hebben wij ook gesproken over plannen van de gemeente Zutphen tot het plaatsen van meer windturbines.

De VAB is voor alternatieve energie bronnen. Wij vinden het ook een goede zaak dat Zutphen zich probeert energie-neutraal te gaan ontwikkelen.

Dat deze ontwikkeling inhoudt dat Zutphen op onze drempel midden in het bos van het Waliën een aantal meer dan 90 meter hoge windmolens zou gaan plaatsen wijzen wij unaniem af.

Hoewel het er nu op lijkt dat Zutphen deze locatie inmiddels al weer geschrapt heeft zullen wij de Gemeente Zutphen toch op de hoogte stellen van het standpunt dat de VAB heeft ingenomen.

Er gaat dan ook een brief uit naar de gemeente Zutphen, en we gaan de ontwikkelingen volgen.

 

Voor meer informatie over de plannen en het onderzoek, kijk op : http://www.zutphen.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/Oktober/Informatiebijeenkomst_nieuwe_windmolens_6_november

  

09 augustus 2013 14:08
ZOMER IN GELDERLAND

Zoals jullie weten doet Almen mee aan het zomerprogramma van Omroep Gelderland Zomer in Gelderland. Op woensdag 21 augustus komt de karavaan naar Almen. Om 18.15 uur start de live-uitzending vanaf de feestweide aan de Dorpsstraat.

Omdat er in het centrum te weinig ruimte is voor de opnames, wijken we uit naar deze locatie.

Al een paar maanden is een groep Almenaren bezig met de voorbereiding van deze dag. Er is duizend euro te verdienen voor een goed doel uit het dorp, maar daar moet wel iets voor gebeuren. Als eerste moeten er minimaal 300 toeschouwers zijn. Omdat te halen stellen we voor dat iedere Almenaar iemand van buiten Almen meeneemt. De mensen krijgen sowieso een leuk programma te zien. Een andere opdracht is de fietstocht. Een echtpaar fiets iedere dag door de omgeving van de plaats waaruit de uitzending komt. Deze mensen maken foto’s van mooie plekken of bezienswaardigheden.

De grootste uitdaging is het uitvoeren van drie opdrachten die op de dag zelf pas bekend worden gemaakt. Mensen die het programma kennen weten dat het heel verschillende opdrachten kunnen zijn, waarbij soms veel handen, materialen en creativiteit nodig zijn. We vragen jullie daarom om op 21 augustus de ADI goed in de gaten te houden. Zodra de opdracht bekend is, gaat er een bericht rond waarin we jullie hulp vragen. De eerste ADI kunnen jullie rond 10.00 uur ’s morgens verwachten. Ook via twitter is alles te volgen: @vab_almen. Op radio Gelderland wordt de hele dag aandacht besteed aan Almen en hoe we hier te werk gaan om de opdrachten uitgevoerd te krijgen.

Verder moeten twee mensen tijdens de uitzending een zonnetje met een verwijzing naar de vlag van TV Gelderland ergens in Almen opzoeken. De lopers zijn al bekend. Ook zij kunnen hulp gebruiken bij het ontcijferen van meestal een cryptische omschrijving om de vlag te vinden.

Het enige wat we kunnen voorbereiden voor de uitzending is de presentatie van Almen. Wat het precies gaat worden, verklappen we niet.  Maar er doen veel verenigingen aan mee en toch blijft het een ‘klein’ optreden en heel Almens. Zeker de moeite waard om te komen kijken.

Eén dezer dagen worden de borden geplaatst om de uitzending onder de aandacht te brengen; krijgt heel Almen een flyer in de bus en worden er posters opgehangen. Aan de bewoners van de Dorpsstraat wordt gevraagd om de straatversiering buiten te zetten.

De ondernemersvereniging heeft het idee gevat om een kleine braderie te organiseren. Tussen 17.00 uur en 20.00 uur is de braderie geopend, maar tijdens de opname (18.15 uur – 19.00 uur) ligt de handel stil.

Mocht iemand van jullie ook een kraam willen op de braderie, dan kun je contact opnemen met Jef Beerends jefbeerends@gmail.com .

Na de opname van Zomer in Gelderland zal muziekvereniging Juliana nog even doorspelen en kan er wat gedronken worden.

Kortom een heel programma voor een klein uur televisie. Maar een mooie kans om Almen van de beste kant te laten zien. Houd daarom allemaal 21 augustus vrij en kom met zoveel mogelijk personen naar de feestweide!

06 april 2013 20:04
Omroep Gld: Almen derde bij Kern met Pit-finale